STEUERBERATER RAIVIS GRIETENS
Home
Latviski
amazon/eBay
Bērnu nauda
Kleinunternehmer
Uzņēmumu veidi
Darbības uzsākšana
Steuerklassen
Steuer-ID
Kontakt
Impressum
Datenschutz

Kleinunternehmerregelung

Kleinunternehmerregelung ir nodokļu atvieglojuma veids, kuru var izmantot uzņēmumi ar mazu apgrozījumu. Šis atvieglojums attiecas tikai uz pievienotās vērtības nodokli (Umsatzsteuer). Parasti uzņēmumiem savos rēķinos ir jāuzrāda pievienotās vērtības nodokli (Umsatzsteuer) un šis nodokli attiecīgi jāsamaksā nodokļū pārvaldei (Finanzamt).  Kleinunternehmerregelung izmantošana nozīmē, ka attiecīgais uzņēmums savos rēķinos neuzrāda pievienotās vērtības nodokli un sekojoši šim uzņēmumam tas nav jāmaksā.  No tā arī izriet viens no Kleinunternehmerregelung trūkimiem: attiecīgais uzņēmejs nedrīkst savā pievienotas vērtības atskaitē atskaitīt pievienotās vērtības nodokli (priekšnodokli), kuru viņam rēķinos par saņemtajām precēm vai pakalpojumiem izraksītijis sadarbības partneris.

Šis atvieglojums attciecas uz uzņēmumiem, kuru apgrozījums par iepriekšējo gadu nepārsniedz  22.000,00 eiro robežu un tekošajā gadā plānotais apgrozījums nepārsniegs 50.000,00 eiro robežu.

Šī nodokļa atvieglojuma izmantošana ir obiligāta tik ilgi, kamēr uzņēmums no tās atsakās vai arī sakarā ar apgrozījuma pārsniegšanas to vairs nedrīkst izmantot. Ja uzņēmums no Kleinunternehmerregelung izmantošanas atsakās, kaut gan apgrozījuma robežas (tekošais gads: EUR 22.000,00; nakamais gads: EUR 50.000,00) nav pārsniegtas, tad uzņēmumam nākamaojos 5 gados nav iespejams izmantot Kleinunternehmerregulung, kaut arī aprozījums samazinās zem EUR 22.000,00.

Ja uzņēmums izmanto "Kleinunternehmerregelung", tad rēķinos ir jānorada piebilde par šīs tās izmantošanu. Var izmantot, piemēram, sekojošus variantus:

-  Der Rechnungsbetrag enthält gemäß § 19 Abs. 1 UStG keine Umsatzsteuer.

-  Aufgrund der Anwendung der Kleinunternehmerregelung nach § 19 Abs. 1 UStG wird in der Rechnung keine Umsatzsteuer ausgewiesen.

 

Uzņēmuma dibināšanas posms

Uzņēmuma dibināšanas gadā Kleinuntenehmeregelung izmantošana ir atkarīga no tā, vai dibināšanas gadā plānotais apgrozījums nepārsniegs 22.000,00 eiro robežu. Ja uzņēmuma dibināšana nenotiek gada sakumā, tad plānotā aprozījuma robeža ir jāsadala uz atlikušo gada daļu.

1. piemērs:

Uzņēmums tiek dibināts 01. aprīlī un plānotais apgrozījums dibināšanas gadā ir 10.000,00 eiro.

Atrisinājums: no 1. aprīļa  līdz 31. decembrim ir 9 meneši – 22.000,00 : 12 mēneši  x 9 mēneši = 16.500,00. Uzņēmumam ir jāizmanto Kleinunternehmerregelung, jo plānotais apgrozījums (EUR 10.000,00) nepārsniedz EUR 16.500,00 robežu.

 

2. piemērs:

Uzņēmums tiek dibināts 01. novembrī un plānotais apgrozījums dibināšanas gadā ir EUR 5.000,00.

Atrisinājums: no 1.novembra  līdz 31. decembrim ir 2 meneši – 22.000,00 : 12 mēneši  x 2 mēneši = EUR 3.666,67. Uzņēmums nedrīkst izmantot Kleinunternehmerregelung, jo plānotais apgrozījums (EUR 5.000,00) pārsniedz EUR 3.666,67 robežu.

 

 

 

Šeit aprakstītai informācijai ir tikai informatīvs raksturs un tā neaizstāj personīgu nodokļu konsultāciju. Individuālu jautājumu gadījumā konsultējaties lūdzu ar nodokļu konsultantu, kurš varēs atbildēt Jūsu personīgos jautājumus.

Steuerberater Raivis Grietens  | info@grietens-steuerberatung.de